PL | EN | DE
|
+48 (32) 234 16 16

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: "Wprowadzenie systemu automatycznego planowania tras
drogą do rozbudowy firmy LAJON Tadeusz Zając Sp. J. w Świętoszowicach"
Nazwa Beneficjenta: "LAJON" Tadeusz Zając Sp. J.
Wartość projektu: 381 544,77 zł
Wartość dofinansowania: 124 079,60 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


Oferta

Znaczące ulepszenie usług spedycyjnych oraz transportowych świadczonych przez firmę Lajon Tadeusz Zając Spółka Jawna dzięki realizacji  projektu „Wprowadzenie systemu automatycznego planowania tras drogą do rozbudowy firmy LAJON Tadeusz Zając SP.J. w Świętoszowicach.

Firma Lajon Tadeusz Zając Spółka Jawna dzięki realizacji projektu: „Wprowadzenie systemu automatycznego planowania tras drogą do rozbudowy firmy LAJON Tadeusz Zając SP.J. w Świętoszowicach” współfinansowanemu ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ma zaszczyt zaprosić Państwa do skorzystania z ulepszonych usług spedycyjnych i transportowych świadczonych przy wykorzystaniu innowacyjnego oprogramowania wspomagającego zarządzenie w zakresie obsługi transportu i spedycji.

Dzięki wprowadzeniu innowacyjnego oprogramowania oraz unowocześnienia stanowisk pracy działów transportu i spedycji, uzyskaliśmy:

 

  • Wzrost efektywności operacyjnej firmy, a w szczególności działów spedycji i transportu;
  • Wzrost wydajności i lepszą organizację pracy pracowników, co daje możliwość podejmowania się większej ilości zleceń ;
  • Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy spedytorem a Zleceniodawcą;
  • Możliwość śledzenia trasy ładunku przez kontrahenta firmy Lajon;
  • Możliwość bezpośredniej współpracy poprzez system z kontrahentami pracującymi na kompatybilnych oprogramowaniach;
  • Lepszą organizację przewozu ładunków przy optymalnym wykorzystaniu ilości oraz pojemności wszystkich środków transportu dostępnych w określonym czasie;
  • Zdecydowanie lepszy i szybszy dostęp do informacji przy ciągłej kontroli nad postępem realizacji zlecenia.
  • Wzrost jakości obsługi Klientów i podniesienie satysfakcji że świadczonych usług;
  • Poprawę terminowości wystawiania faktur;

 

 

Zapraszamy do współpracy.